RÖSTTERAPI

Ljud är vibrationer som förändrar, kan läka, och öppna upp

Kreativ röstterapi

På ett tidigt stadium i livet lärde vi oss att sätta band på rösten och kontrollera våra känslor, hämma fria spontana och autentiska uttryck som gråt, smärta eller livsglädje.

Rösten är ett enkelt, kraftfullt och känsloförlösande verktyg i varje utvecklingsprocess. Den är också starkt förknippad med vår identitet. Den omfattar hemligheter och oändliga möjligheter och visar hur vi mår. Att upptäcka sin egen röst är att upptäcka sig själv. Rösten frigör spänningar och både kroppsliga och psykiska blockeringar.

Vi leker med röstövningar, där vi uttrycker våra känslor i ljud. Alla ljud är rätt och ingen behöver kunna sjunga.

Toning

Vid toning låter alla ljud-vibrationer som kan upplevas som mycket frigörande och energiuppbyggande.

Chakrasång

Chakrasång gör vi ljud-vibrationer för att undersöka våra chakras och deras tillhörande ljud, färg och form som vi sedan kan komplettera med bildskapandet.