Par- och relationsterapi

Par- och relationsterapi

Lär tillsammans känna er relation genom skapande processer och samtal.

Syftet med terapin är att undersöka olika samlevnadsfrågor och kriser och att skapa goda relationer. Kan vi inte kommunicera med varandra, leder det ofta till konflikter. Lika viktigt är det att hitta ny glädje och gemensamma intressen.

Vi gestaltar i olika material och försöker sätta ord till situationer och känslor. Under samtalen lyssnar vi på varandra, reflekterar över det som sägs och bekräftar varandra. Varje relation har olika mål men något som alla har gemensamt, är att man vill uppnå en förändring.