Konstterapeut Silvia Wieser

Silvia Wieser

Som konstnär och bildterapeut brinner jag för skapande verksamhet och kreativa processer. Min långa erfarenhet av den aktivitet gör, att jag förlitar mig på bildspråkets förmåga och kraft till personlig utveckling.

Verktyg som jag använder främst i min praktik är måleri och samtal. Det tillkommer rörelser, ljud, avslappning, healingmassage och min trumma efter behov och önskan. I det kreativa terapeutiska arbetet vill jag uppmuntra att använda alla sinnen. Jag tar emot klienter i min studio under auktoriserad handledning.

Auktoriserad bildterapeut

Diplomerad par-och relationsterapeut, bygger på psykosyntesens grundsyn, Humanova Stockholm

Utbildning i Intensiv Dynamisk korttidsterapi (ISTDP), Allen E. Larsen, 30 h 2015/16

3-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning steg-1 med inriktning på Bildterapi, en bildterapeututbildning med integrativt och flerdimensionellt synsätt http://www.niarte.se/

Ledare i processinriktade workshops i personlig utveckling med ljud, bild, dans, kropps- och meditationsövningar

Flertal kurser i personlig utveckling

Kreativ röstterapiutbildning, Center for kreativitet og teater, Köpenhamn

Konstutbildningar och Konstvetenskap

Medlem i SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter www.bildterapi.se