BILDTERAPI

Bildterapi – Intuitivt måleri – Konstnärlig gestaltning

Bildterapi är en “konstnärlig” terapiform som integrerar konst och psykoterapi.

Bildterapin och den skapande processen främjar välbefinnande, självtilliten och en växande självkännedom. Våra inre bilder inspirerar till samtal och insikter, samtidigt som själva bildprocessen är läkande.

Alla åldrar är välkomna, enskilt, tillsammans med en partner eller familjemedlem.

Det krävs inga konstnärliga förkunskaper bara lusten att våga prova. Vi undersöker tillsammans vad vi ska fokuserar på och vad vi vill utforska. Gemensamt sätter vi upp ett mål om terapins innehåll och längd.

Måla dina drömmar, visioner, önskningar eller dina mörka sidor!

Ett trauma sätter sig i kroppen som ett motstånd och påverkar kroppsfunktioner och flödet av livsenergi. Motståndet gör oss trötta, vi orkar mindre eller är rent av håglösa. Bilden ger oss känsloupplevelser och insikter som kan vara glädjande, lustfyllda, oroande eller göra ont, men eftersom den målade bilden är konkret är den alltid hanterbar.

I min studio aktiverar du din kreativitet och hittar sambandet mellan kropp och själ. 

Mer om bildterapin se på Srbt Riksförbund.

Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter